Management

Jiří Čeřovský e-mail
Ing. Jiří Čeřovský
Jednatel, CEO

Motto: Pokud chceš někam dojít, musíš vědět kam.

Jiří Čeřovský vystudoval ČVUT – FEL Praha, obor automatizované systémy řízení a jejich projektování.

Po ukončení studia vykonával funkce analytika, vedoucího projektu a poté pracoval na pozici ředitele divize marketingových informačních systémů. V roce 2002 založil s dalšími dvěma společníky firmu D3Soft s.r.o. a stal se jejím prvním ředitelem a nyní působí na pozici CEO.

Zodpovídá za finance a investice.
Petr Tenčík e-mail
Ing. Petr Tenčík
Jednatel

Motto: Jedna věta je krátká na vyjádření úcty k životu.

Vystudoval VŠB – EF Ostrava, obor systémové inženýrství.

Zpočátku pracoval jako programátor a později jako vedoucí programatorského týmu a nakonec vykonával funkci systémového inženýra pro expertní databáze. Taktéž pracoval v týmu, který se podílel na analýze a vývoji heuristických informačních systémů a postupně se stal vedoucím týmu informačních systémů. Je spoluzakladatelem společnosti D3Soft s.r.o. a od té doby působí ve vývoji informačních systémů, kde je jejím odborným garantem.
Marek Svrčina e-mail
Ing. Marek Svrčina
Výkonný ředitel

Motto: Pokud chceme vykonat něco velkého, musíme pro tento cíl pracovat každý den svého života.

Je absolventem VŠB-TU Ostrava, Katedra měřící a řídící techniky, obor měření a regulace v průmyslu.

Po studiích pracoval v divizi technologických staveb jako projektový manažer, později tuto divizi řídil.

V roce 2006 nastoupil do společnosti D3Soft jako ředitel pro vývoj a implementaci s odpovědností za realizaci zakázek, v roce 2008 byl jmenován výkonným ředitelem společnosti.

Zodpovídá za realizaci a provoz společnosti.

Tel.: +420 596 603 114
Radek Dybal e-mail
Ing. Radek Dybal, MBA
Obchodní ředitel

Motto: Profesionalita, Pracovitost, Pokora - společný jmenovatel pro ÚSPĚCH.

Radek Dybal je absolventem VŠB-TU Ostrava, Katedra elektrotechniky obor telekomunikace. Své znalosti si dále rozšířil studiem na Business School Nederland (BSN).

Po skončení studií působil na mezinárodním projektu jako specialista. V roce 2003 nastoupil do společnosti D3Soft s.r.o. na pozici projektového managera. Poté působil na pozici ředitele pro klíčové zákazníky a od roku 2006 pracuje na pozici obchodního ředitele.

Zodpovídá za obchod a marketing.

Tel.: +420 596 603 119
Naši partneři
Nahoru
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠI BUDOUCNOSTI
2011 © Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.