Efektivní nástroj interní a externí komunikace v advokátní kanceláři


Novinky 2013


(30.8.2013)
Jak efektivně uspořit náklady a zvýšit efektivitu komunikace v advokátní kanceláři?

Jednoduchý způsob, jak zásadně zefektivnit komunikaci v advokátní kanceláři (interní), na venek s partnery a klienty (externí), je jejich elektronizace. V oblasti procesů spojených s komunikací a obsluhou klientů, partnerů je to cesta, jak zvýšit komfort, spokojenost, snížit časovou náročnost, chybovost, odbourat lidský faktor, optimalizovat workflow, poskytnout virtuální kancelář vždy po ruce ON-LINE.

Často jsou tato řešení spojována s náročnou a zdlouhavou implementací a nutností přenastavení souvisejících procesů. Velkých efektů je možno dosáhnout s novými, postupnými, dílčími řešeními, která nenahrazují současné systémy, ale navazují na ně.

Expertní řešení CRM Motion Law zahrnuje všechny oblasti, které souvisí s efektivní komunikací mezi dvěma stranami (typicky klientem, partnerem a advokátní kanceláři), kdy na jedné straně je podoba těchto informací vizuální (webPortál), na druhé straně určená pro komunikaci read-only. Pokročilá komunikace je založená na propojení CRM Motion Law na jedné straně a napojení na stávající software klienta, partnera na druhé straně, který umožňuje nastavení ON-LINE komunikace mezi subjekty.

Hlavní požadavky na CRM Motion Law

Typicky hlavním požadavkem na CRM Motion Law je internetová komunikace, která zjednoduší existující procesy a minimalizuje výměny informací neelektronickým způsobem. Určitým posunem je přenést do elektronické podoby informace tam, kde vznikají, a dále již s nimi nakládat pouze v elektronické podobě. To zrychluje jejich přenos, snižuje chybovost a zvyšuje tím dostupnost těchto informací. Typickým příkladem komunikace jsou samozřejmě smlouvy, kauzy, žádosti a další. Internetová komunikace nemá obchodní charakter, byť komplexní software může být vytvořen tak, že dává impulz k obchodnímu zpracování, jehož výsledek je reportován do tohoto softweare. Princip je založen na faktu, že internetová komunikace zajišťuje předání a uchování elektronické informace v systému CRM Motion Law a naopak – přebere informaci z odpovědného software (ERP, DMS, atd.) a předá ji klientovi, partnerovi. Základním přínosem je snadné napojení na existující systémy a snížení duplicitní práce.

Obecně lze na jedné straně konstatovat, že software řešení má být maximálně otevřené – pro zajištění dalšího rozvoje. U systému internetové komunikace to znamená transparentní napojení na ostatní systémy umožňující flexibilní propojování s dalšími. Na druhé straně je potřeba zajistit otevřenost pro uživatele – tedy snížení nároků na technické vybavení a možnost využití standardních software (internetový prohlížeč). Je potřeba zajistit jednoduchou administrace, tak aby nevytvářely další náklady na obsluhu. A v neposlední řadě je to zajištění dalšího rozvoje, který u internetové komunikace začíná v podstatě ve chvíli, kdy byla aplikace nasazena.

Závěrem je nutno podotknout, že CRM Motion Law se nejvíce uplatňuje tam, kde je prostředníkem komunikace mezi back-office systémy advokátní kanceláře a klientem, partnerem.

Více informací naleznete zde

Nenašli jste, co jste hledali?

kontaktujte nás...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2022 - d3soft.cz

Odkazy / sociální sítě

  • Dobrý den,
    jak Vám můžeme pomoct?
Přejít na stránky www.d3soft.cz