SmVaK Ostrava a.s. díky D3Soft využívá moderní obsluhu zákazníků – Call Centrum


Novinky 2008


(7.4.2008)
Společnost D3Soft zavedla nové moderní CRM Leonardo Call Centrum a webový přístup pro zákazníky do společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Call Centrum je prvním místem, kde je směřován telefonní hovor zákazníka. Zde mu telefonistky pomohou vyřešit jeho požadavky, a to buď samostatně nebo v součinnosti s ekonomickým, technickým, popř. jiným oddělením. V rámci implementace CRM Leonardo získali pracovníci Call Centra informační podporu pro samostatné vyřizování požadavků zákazníků a bylo podpořeno delegování úkolů v rámci společnosti. Díky novému Call Centru se také zminimalizuje počet případů, kdy se zákazník nedovolal nebo jeho požadavek musel být vyřízen ve více krocích.

Další novinkou je vytvoření webového přístupu pro korporátní klientelu, která bude moci nahlížet do svých dat. Cílem tohoto samoobslužného komunikačního kanálu je poskytnout možnost kontroly dat využívaných pro fakturaci a snížit tak počet případných reklamací a tedy i potenciálních zdrojů nespokojenosti.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je dodavatelem pitné vody pro oblasti z regionu severní Moravy a Slezska. Svým zákazníkům zaručuje její plynulé a spolehlivé dodávky v neomezeném množství, zabývá se likvidací odpadních vod na vysoké technologické úrovni bez negativního dopadu na životní prostředí. Mimo to nabízí také celou řadu dalších služeb. Jejím mottem je: „Chceme patřit k životním jistotám našich zákazníků.“

Nenašli jste, co jste hledali?

kontaktujte nás...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2022 - d3soft.cz

Odkazy / sociální sítě

  • Dobrý den,
    jak Vám můžeme pomoct?
Přejít na stránky www.d3soft.cz